Skip to content

நாசிரோக நாசத்தைலம்

உலகில் சுகாதார நிலை மேம்பட்டிருந்தாலும், மனிதனின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகளும் (Risk factors) மிக வேகமாக அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் தற்பொழுது உணவுவகைகளை விட வளிமண்டலமே அதிகமாக […]

Health & wellness ›

உடற்சூட்டை தவிர்க்கும் குங்கிலிய வெண்ணெய் ; மருத்துவர் சுதர்மன்

இன்றைய காலகட்டத்தில் தண்ணீர்ப் பிரச்சினை உருவாகி வருவது ஒருபுறமிருக்க, நவீன மனிதனின் பொறுப்பற்ற கைங்கரியங்களினால் சூழல் வெப்பநிலை அதிகரித்தவண்ணம் உள்ளது. இதனால் மனிதனின். உடல் அதிகிரக்கும் வெப்பநிலையை […]

முக்கூட்டு மாத்திரை பதிலான உரைமாத்திரை : சித்த வைத்தியம்

சாதாரண மக்களால் கோரோசனை என்று வழங்கப்படுகின்ற கஸ்தூரி மாத்திரை, யாழ்ப்பாணத்திலே பிள்ளைகள் பிறந்து 40 நாட்களின் பின்னர் கிரந்திக் கொதியெண்ணெய்யுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  இதுகுழந்தைகளை நீராட்டும் நாட்களில் […]

பாலர் கிரந்தி கொதி எண்ணெய் – Dr T.Sutherman

சித்தமருத்துவத்தின் பிரதான நோக்கமே நோய்வருமுன் காப்பது. இதற்காக எமது வாழ்வியலோடு இணைந்த வகையில் ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள் எம்மிடையே காணப்பட்டுவருகின்றது. இந்தவகையில் பாலர் கிரந்திக் எண்ணெய், பிள்ளை பிறந்து […]

சிறுநீர் மகிமை – அமுரி பிரயோகம் – பண்டைய சிகிச்சை முறை

இயற்கை மறைத்து வைத்துள்ள அற்புதங்கள் ஏராளம்,அதில் மனித உடல் ஓர்  பெரிய அற்புதம், ஆயிரக்கணக்காண நரம்புகள்,எலும்புகள் ,தசைகள் ,ரத்தம் என பல பகுதிகள் கொண்டது. இவ் உடல் […]

Horoscope & astrology ›

ஜோதிடம் அறிவியல் உண்மையா? இல்லையா?

எமக்கு தலைக்கு மேலாக சாதாரணமாக தெரியும் வானம் எமது அன்றாட வாழ்க்கையில் புதிரான ஒன்று,பூமியில் தாவரங்கள்,விலங்குகள் பிறக்கின்றன,வளர்கின்றன,வாழ்கின்றனர்,இறக்கின்றனர்.இடி இடிக்கின்றது.மின்னல் வெட்டுகின்றது.மழை பெய்கிறது.ஆறு பாய்கிறது.நாங்கள் இவற்றை எல்லாம் உணர்ந்து […]

Motivation & leadership ›

எண்ணங்களும் ஆசைகளும் பாகம் I

மனித மனமானது எண்ணங்களையும் ஆசைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டே தனி மனிதர்களையும்,மனித சமூகத்தையும் இயக்கிகொண்டுள்ளது.எண்ணங்கள் ஆசைகளையும்,ஆசைகள் எண்ணங்களையும் அக,புற நிலைகளுக்கு ஏற்றவகையில் மாறி மாறி உற்பத்தி செய்து கொள்கின்றன.அதிகமான […]

வெற்றிகரமான வாழ்க்கை – அதிகாரம் II – யாழன்

இன்றைய வேகமான உலகில் நாட்கள்,மாதங்கள்,வருடங்கள் வேகமாக ஓடி கொண்டிருக்கின்றன.காரணம் மனித மனம் வேகமாக ஓட நிர்பந்திக்கபடுகின்றது.உலக சனத்தொகையில் 97% மக்கள் மீதி 3% சதவீதமானவர்களுக்கு உழைத்து கொடுப்பதற்காக […]

Great Leadership Signs

Clearhead thinking about why you have been appointed to a work and what those who have placed you there expect […]

Master your Managing Skills

First things first Find your Genius Focus on today Trust candour Make your enthusiasm Know your minimum requirements Do what […]

Tourism & Photography ›

எண்ணங்களும் ஆசைகளும் பாகம் I

மனித மனமானது எண்ணங்களையும் ஆசைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டே தனி மனிதர்களையும்,மனித சமூகத்தையும் இயக்கிகொண்டுள்ளது.எண்ணங்கள் ஆசைகளையும்,ஆசைகள் எண்ணங்களையும் அக,புற நிலைகளுக்கு ஏற்றவகையில் மாறி மாறி உற்பத்தி செய்து கொள்கின்றன.அதிகமான […]

பாலர் கிரந்தி கொதி எண்ணெய் – Dr T.Sutherman

சித்தமருத்துவத்தின் பிரதான நோக்கமே நோய்வருமுன் காப்பது. இதற்காக எமது வாழ்வியலோடு இணைந்த வகையில் ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள் எம்மிடையே காணப்பட்டுவருகின்றது. இந்தவகையில் பாலர் கிரந்திக் எண்ணெய், பிள்ளை பிறந்து […]

குடிநீரும் யாழ்ப்பாணமும் : சக்தி தாசன்

உலகத்தின் பெரும் பகுதி நீரால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது,கடல்கள் , ஏரிகள் ,குளங்கள்,ஆறுகள் என எங்கும் நீர் நீக்கமற நிறைந்துள்ளது. மனிதர்களுக்கும் ஏனைய உயிரினங்களுக்கும் தூய்மையான குடிநீர் இன்றியமையாதது,ஐம்பூதங்களில் மிகவும் […]

முக்கூட்டு மாத்திரை பதிலான உரைமாத்திரை : சித்த வைத்தியம்

சாதாரண மக்களால் கோரோசனை என்று வழங்கப்படுகின்ற கஸ்தூரி மாத்திரை, யாழ்ப்பாணத்திலே பிள்ளைகள் பிறந்து 40 நாட்களின் பின்னர் கிரந்திக் கொதியெண்ணெய்யுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  இதுகுழந்தைகளை நீராட்டும் நாட்களில் […]

உடற்சூட்டை தவிர்க்கும் குங்கிலிய வெண்ணெய் ; மருத்துவர் சுதர்மன்

இன்றைய காலகட்டத்தில் தண்ணீர்ப் பிரச்சினை உருவாகி வருவது ஒருபுறமிருக்க, நவீன மனிதனின் பொறுப்பற்ற கைங்கரியங்களினால் சூழல் வெப்பநிலை அதிகரித்தவண்ணம் உள்ளது. இதனால் மனிதனின். உடல் அதிகிரக்கும் வெப்பநிலையை […]

வெற்றிகரமான வாழ்க்கை – அதிகாரம் II – யாழன்

இன்றைய வேகமான உலகில் நாட்கள்,மாதங்கள்,வருடங்கள் வேகமாக ஓடி கொண்டிருக்கின்றன.காரணம் மனித மனம் வேகமாக ஓட நிர்பந்திக்கபடுகின்றது.உலக சனத்தொகையில் 97% மக்கள் மீதி 3% சதவீதமானவர்களுக்கு உழைத்து கொடுப்பதற்காக […]

நாசிரோக நாசத்தைலம்

உலகில் சுகாதார நிலை மேம்பட்டிருந்தாலும், மனிதனின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகளும் (Risk factors) மிக வேகமாக அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் தற்பொழுது உணவுவகைகளை விட வளிமண்டலமே அதிகமாக […]