நாசிரோக நாசத்தைலம்

உலகில் சுகாதார நிலை மேம்பட்டிருந்தாலும், மனிதனின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகளும் (Risk factors) மிக வேகமாக அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் தற்பொழுது உணவுவகைகளை விட வளிமண்டலமே அதிகமாக மாசடைந்து வருகின்றது. இதனால் சுவாசத் தொகுதி தொடர்பான ஒவ்வாமைகள் ஏற்பட்டு சுவாச நொய்களான […]

உடற்சூட்டை தவிர்க்கும் குங்கிலிய வெண்ணெய் ; மருத்துவர் சுதர்மன்

இன்றைய காலகட்டத்தில் தண்ணீர்ப் பிரச்சினை உருவாகி வருவது ஒருபுறமிருக்க, நவீன மனிதனின் பொறுப்பற்ற கைங்கரியங்களினால் சூழல் வெப்பநிலை அதிகரித்தவண்ணம் உள்ளது. இதனால் மனிதனின். உடல் அதிகிரக்கும் வெப்பநிலையை சமாளிக்கமுடியாமல் பலவிதங்களில் தனது இயலாமையை பலவித நோய்களாக வெளிப்படுத்துகின்றது. அதில் மக்கள் முக்கியமாக […]